Else Marie Klever ved Hvittingfoss hjemmetjeneste

Ny arbeidsmåte gir fornøyde ansatte og brukere

Hvittingfoss hjemmetjeneste satte i gang med kalenderplan og langvakter 6. januar 2020, som en del av prosjektet Heltidskultur i Kongsberg kommune.

Avdelingsleder Else Marie Klever og resten av de ansatte ved Hvittingfoss hjemmetjeneste hadde kun 10 uker på seg til å planlegge den nye måten å organisere arbeidet, på grunn av korte tidsfrister. En så kort prosess har sine utfordringer, men de ansatte i hjemmetjenesten er godt fornøyd med resultatet.

– Jeg vil anbefale andre enheter å bruke litt mer tid på dette, men det er godt å være i gang! Vi ser allerede nå at langvakter er fordelaktig både for den ansatte og for pasienten, sier Else Marie.


BEDRE FLYT OG MINDRE STRESS

Langvaktene ved hjemmetjenesten i Hvittingfoss er nå på 12 og 12 ½ time, men de ser for seg å øke lengden på vaktene til 14 og 14 ½ timer etter hvert.

– Det er 22 ansatte her, og blant disse jobber 20 langvakter. Alle arbeider nå etter kalenderplan, der man planlegger hele arbeidsåret i forkant, forteller avdelingsleder Else Marie Klever.


Verneombud Jenny Horntvedt og leder Else Marie Klever
Verneombud Jenny Horntvedt og leder Else Marie Klever


─ VI SER ALLEREDE NÅ AT LANGVAKTER ER FORDELAKTIG BÅDE FOR DEN ANSATTE OG FOR PASIENTEN.

Hun påpeker at det for mange er vanskelig å vite hvordan det kjennes på kroppen å jobbe langvakter, dersom de ikke har prøvd det. Det ble viktig at de som ønsket det skulle få prøve å jobbe lengre økter, og samtidig få en returmulighet dersom de ikke trivdes med det. Hun forteller om ansatte som er godt fornøyd så langt.

Verneombud Jenny Horntvedt har vært involvert i planleggingsprosessen.

– Jeg opplever selv at jeg får roligere og mindre stressende vakter nå som jeg jobber langvakter på 12 ½ timer. Det blir en bedre flyt og ikke så mye som skal rekkes i løpet av kort tid.

Else Marie Klever, avdelingsleder.


BRUKERNE ER FORNØYD

De to ved Hvittingfoss hjemmetjeneste kan fortelle at brukerne av tjenestene deres stort sett er veldig fornøyd med den nye ordningen.

– Nå som mange jobber vakter som varer fra klokka 7.30 til 20.30 opplever mange av pasientene å møte samme kjente fjes både morgen og kveld, forklarer Jenny.

– Tidligere hadde vi gjerne ti ulike ansatte på tolv ulike besøk til samme bruker. Det betyr mange ulike personer å forholde seg til for brukeren. Med bruk av langvakter har dette tallet blitt mye lavere, forteller Else Marie.

Langvakter gir med andre ord økt kontinuitet for den som mottar tjenestene til hjemmetjenesten i Hvittingfoss. Dette betyr økt kvalitet i tjenestene som tilbys.


ØKT STILLINGSPROSENT MED LANGVAKTER OG KALENDERPLAN

– Ikke alle ønsker å jobbe heltid, men jeg tror mange flere vil erfare at det lar seg gjøre nå som de jobber lengre vakter, sier Else Marie.

Den nye ordningen med kalenderplan og langvakter gir mange fridager etter hverandre. Kroppen får mulighet til å hente seg inn og de ansatte vil oppleve å få mer fritid. Ved Hvittingfoss hjemmetjeneste er det allerede nå flere som har økt stillingsprosenten sin.

– Kongsberg kommune har som mål å få flere i heltidsstillinger. Dette er også vårt mål, påpeker Else Marie.

Else Marie ser at nyutdannede i stor grad ønsker å arbeide heltid. Dette har en sammenheng med økonomisk trygghet og økt mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet for den som jobber heltid. Innføringen av langvakter er en måte å kunne imøtekomme dette ønsket på.

ET LEDERANSVAR Å FÅ MED SEG DE ANSATTE

Klever understreker at det er opp til lederen å få med seg sine ansatte, motivere og vise løsninger som gir dem mulighet til å jobbe heltid.


– Hva gjør hver enkelt leder for at flere av de ansatte skal kunne jobbe heltid? Det spørsmålet tror jeg det er viktig å stille, sier Klever

Ved Hvittingfoss hjemmetjeneste var både ansatte og leder positive til kalenderplan, og dette var en forutsetning for å igangsette det hele.

Medbestemmelsesretten er et viktig prinsipp i kalenderplanen. De ansatte skal selv kunne sette opp planen for hele året, og få sine ønsker oppfylt så langt det lar seg gjøre. At arbeidstiden planlegges for et helt år framover gir den ansatte forutsigbarhet og muligheten til å planlegge fritiden sin på en god måte.

– Det er opp til hver enkelt leder å finne en måte å organisere arbeidet på, som gir ansatte muligheten til å jobbe heltid og som gir økt kvalitet på tjenestene. Det er ingen garanti for at det som fungerer her kan kopieres til andre steder, men jeg håper vi kan være en inspirasjon når andre skal finne sin vei, avslutter Else Marie.

Dette er heltidsprosjektet

Målet for heltidsprosjektet er å øke kvaliteten på tjenestene, redusere sykefraværet og samtidig øke tilfredsheten og trivselen blant de ansatte. Heltidskultur settes ut i praksis ved å kombinere både lange og korte vakter. I tillegg innføres kalenderplan der de ansatte er med på å planlegge utformingen av arbeidsåret. Kalenderplanen baseres på den enkelte arbeidstakers ønsker og behov.