Oppføringer av Heltid Kongsberg kommune

Heltid: Fagforeningene tror på gode resultater

─ Det som skiller heltidsprosjektet fra tidligere forsøk på å redusere bruken av deltidsstillinger er at vi nå opplever at alle parter spiller på samme banehalvdel. Det er et felles ønske om å få til noe positivt, forteller hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Knut Helge Klonteig. Fagforeningene stiller seg positiveKnut Helge Klonteig fra Fagforbundet poengterer at de […]

Ja til heltid i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune ønsker å gå fra å være en såkalt deltidskommune til å bli en heltidskommune. I 2018 ble det satt ned en prosjektgruppe som har jobbet for at Kongsberg kommune skal nå dette målet. Prosjektgruppen har bestått av både ledere og tillitsvalgte fra helse- og omsorgssektoren. Prosjektledere har vært Svein Gabrielsen og Berit Aasbø, […]

Ny arbeidsmåte gir fornøyde ansatte og brukere

Hvittingfoss hjemmetjeneste satte i gang med kalenderplan og langvakter 6. januar 2020, som en del av prosjektet Heltidskultur i Kongsberg kommune. Avdelingsleder Else Marie Klever og resten av de ansatte ved Hvittingfoss hjemmetjeneste hadde kun 10 uker på seg til å planlegge den nye måten å organisere arbeidet, på grunn av korte tidsfrister. En så […]

Helgevaktene kan være en utfordring

Hvittingfoss hjemmetjeneste satte i gang med kalenderplan og langvakter 6. januar 2020, som en del av prosjektet Heltidskultur i Kongsberg kommune. Sykepleier Danuta Kusztelak og helsefagarbeider Valentina Krivokapic trives godt i jobben ved Tislegård bo- og behandlingssenter. De opplever likevel at helgevaktene kan by på utfordringer preget av høyt stressnivå og lite kontinuitet. Derfor ser […]

Fikk mer fritid med lengre vakter

Hjelpepleier Liv Ragnhild Ovenstad ved hjemmetjenesten i Hvittingfoss gikk i mange år med stillingsbrøker på 70 til 80 prosent, til tross for at hun ønsket å jobbe fulltid. Etter at hun fikk økt stillingsbrøken til 100 prosent føler hun på mer fritid og mindre jag etter å fylle stillingen med ekstravakter. ─ For meg var […]